آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبستان دخترانه سما 1

01 خرداددبستان دخترانه سما 1

01 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

27 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

گامی در مسیر

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تبیین سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

دکتر محمد داوودی و دکتر سیدعلی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رابطه‌ها

جواد محدثی

تربیتی

دبستان پسرانه سما 2

کتابی در انتظار تو است، آن را پیدا کن!

نویسنده: الیاسر کانسینو

کودک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مشاوره ی پرسش ها و پاسخ ها

دکتر غلامعلی افروز

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تربیت کودک

علی صفایی حائری

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

من زنده ام

معصومه آباد

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روانشناسی کودک و اصول تربیتی جوانان

ژان پیاژه / پیر هانری سیمون

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رشد

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دوره های رشد تفکر اجتماعی (دوره شش جلدی)

احمدرضا اخوت

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

ثریا بابایی زاده

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

کیمیا صاحب

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

کامیاب-شیرافکن

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مهشاد حق بین

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

فرزانه رضایی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مبینا منفردی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

غزل روحی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

12 نفر

مسابقه: المپيادهاي ورزشي

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دایان نوایی راهبر

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

کيان نبي زاده

مسابقه: تنيس روي ميز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مه کامه عسلی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

فائزه شرافتمند

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 1

پایه 4

اشنایی با محله

دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه چهارم

سوره هایی که با حروف مقطعه اغاز میشوند

دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه ششم

گسترش اسمان

دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه ششم

اهمیت سوره یس

دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه ششم

نکات اخلاقی در سوره حجرات

دبستان دخترانه سما 1

تمامی پایه ها

اهمیت زیارت عاشورا

دبستان دخترانه سما 1

زهرا سخاوتی-فاطمه صدر زمانی

روز مباهله

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل احمدي

1388/05/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

عادله نبوي

1380/05/06

دبستان دخترانه سما 1

كژال ايزانلو

1389/05/07

دبستان دخترانه سما 1

دنيا اسفندياري

1385/05/04

دبستان دخترانه سما 1

رها مهرپور

1389/05/06

دبستان دخترانه سما 1

هانيه محمدزاده

1384/05/02

دبستان دخترانه سما 1

سيده پانيذ بهروز

1387/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

حسام مقدسي

1381/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نازنين صبوري راد

1381/05/01

دبستان پسرانه سما 2

سالار شاهپسندي

1389/05/03

دبستان پسرانه سما 2

مهدي رمضاني كاوانلو

1388/05/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

سجاد نوزادي

1383/05/06

دبستان پسرانه سما 2

ايليا نقويان

1385/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

متين متين

1383/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

امير حسين وارسته

1380/05/04

دبستان دخترانه سما 1

ستاره باغبان زاده زاوه

1384/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

كسري فرورديني

1383/05/03

دبستان پسرانه سما 2

محمدطاها علي زاده

1388/05/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مهدي دگلي

1383/05/04

دبستان دخترانه سما 1

هانيه پرهيزكار

1385/05/03