آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبستان دخترانه سما 1

01 خرداددبستان دخترانه سما 1

01 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

27 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تبیین سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

دکتر محمد داوودی و دکتر سیدعلی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبستان پسرانه سما 2

کتابی در انتظار تو است، آن را پیدا کن!

نویسنده: الیاسر کانسینو

کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

موج ها

ویرجینیاولف

رمان و مجموعه داستانهای بزرگسال

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رشد

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روش های درمانی و روان شناختی- رفتاری نوجوانان

دکتر ژانب زرب

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

باغ کیانوش

علی‌اصغر عزتی‌پاک

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

کتاب هانا

اعظم آخوند زاده

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

من زنده ام

معصومه آباد

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مشاوره ی پرسش ها و پاسخ ها

دکتر غلامعلی افروز

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

منِ دیگرِ ما

محسن عباسی ولدی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رابطه‌ها

جواد محدثی

تربیتی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)