آخرین اخبار مدارس


13 آباندبستان پسرانه سما 2

11 آباندبستان پسرانه سما 2

07 آباندبستان پسرانه سما 2

01 آباندبستان پسرانه سما 2

27 مهردبستان پسرانه سما 2

24 مهردبستان پسرانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

کتاب هانا

اعظم آخوند زاده

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

شهیدان زنده اند

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهدا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

طرح واره درمانی

جفری یانگ

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هفت عادت مردمان موثر

استفان كاوي

نيازهاي باطني

دبستان دخترانه سما 1

قصه های قران

محمد احمد جادالمولی

قصه های قران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

موج ها

ویرجینیاولف

رمان و مجموعه داستانهای بزرگسال

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روانشناسی کودک و اصول تربیتی جوانان

ژان پیاژه / پیر هانری سیمون

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پرسه های خاکستری

شهناز سنایی

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

قلعه مرغي

حسين جاويد

جوان جنوب شهر نشين

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روش های درمانی و روان شناختی- رفتاری نوجوانان

دکتر ژانب زرب

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تربیت کودک

علی صفایی حائری

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پاييز فصل آخر سال است

نسيم مرعشي

مبارزه در زندگي

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ستایش معینی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

شادی رضایی

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

صبا افتخاری

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نرگس یوسفی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

رزانا تبریزی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

آوا فلاح

مسابقه: بسكتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نگار غفوری

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

ضحی پور هاشمی

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

آلمارز اميري

مسابقه: بسكتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

گلسا تبریزی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهشاد پاکزاد

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

اسما خسروی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

آيسا شاكري

1384/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

سيدهآتنا سيدحسين زاده

1384/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

صوفيا ذكرياي ثاني

1383/02/06

دبستان پسرانه سما 2

سيدسجاد حسيني معصوم

1388/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

پرستو پناهي

1384/02/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

محمد رباني

1380/02/07

دبستان دخترانه سما 1

سپيده لشكري

1386/02/03

دبستان دخترانه سما 1

كوثر عاشق قوچاني

1390/02/08

دبستان پسرانه سما 2

سبحان نيازي

1386/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

اميرمحمد يزداني

1381/02/02

دبستان دخترانه سما 1

دينا باقري

1389/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ياسمن ميار

1381/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نيوشا نظام دوست

1384/02/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

حسينعلي اشرفي

1382/02/04