آخرین اخبار مدارس


04 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

28 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

29 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روانشناسی تربیتی (پرورشی)

زهره رئیسی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

همه شمع ها

رویا شاه‌حسین زاده

شهدا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

موج ها

ویرجینیاولف

رمان و مجموعه داستانهای بزرگسال

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روان بخشی و توان بخشی کودکان آهسته گام

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

منِ دیگرِ ما

محسن عباسی ولدی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رابطه‌ها

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تربیت کودک

علی صفایی حائری

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

فقط غیرممکن غیرممکن است.

انتونی رابینز

موفقیت -جنبه های روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روان شناسی تربیتی کاربردی

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

فقط غیرممکن غیرممکن است.

انتونی رابینز

موفقیت -جنبه های روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

فاطمه شکری

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

نسترن برزگران

مسابقه: بدمينتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مهلا میربلوکی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی نرجس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

مایسا راضیان

مسابقه: انفرادی بدمینتون

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

محدثه اکبری

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

محبوبه اکبری

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

کیمیا صاحب

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

کيان نبي زاده

مسابقه: تنيس روي ميز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

فاطمه خالصتیان

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

هانیه اکبری

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

اسما وثوقی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

محدثه خیرآبادی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 1

زهرا سخاوتی-فاطمه صدر زمانی

روز مباهله

دبستان دخترانه سما 1

تمامی پایه ها

اهمیت زیارت عاشورا

دبستان دخترانه سما 1

پایه 4

اشنایی با محله

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

ساحل احمدي

1383/11/01

دبستان پسرانه سما 2

عرفان تمدني

1384/11/05

دبستان پسرانه سما 2

اميرمحمد عباسي

1387/11/01

دبستان پسرانه سما 2

اميرحسين نودهي

1384/11/03

دبستان پسرانه سما 2

علي اكبر وارسته

1384/11/02

دبستان پسرانه سما 2

حميدرضا رضازاده برگرد

1387/11/07

دبستان دخترانه سما 1

مليكا بازسفيدپر

1386/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

محمد غلام

1382/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

ايوب صادقي طراقي

1378/11/01

دبستان دخترانه سما 1

پرنيا فرحدل

1385/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

تهمينه قشلاقي

1382/11/01

دبستان پسرانه سما 2

كيارش كارگزار

1387/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نگار صداقتي

1380/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

علي ناصري

1380/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

كيانوش جلالي

1382/11/01