آخرین اخبار مدارس


01 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

20 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

20 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مشاوره ی پرسش ها و پاسخ ها

دکتر غلامعلی افروز

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

شهیدان زنده اند

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهدا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روش های درمانی و روان شناختی- رفتاری نوجوانان

دکتر ژانب زرب

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

پرسش های امروز جوانان

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رابطه‌ها

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

موج ها

ویرجینیاولف

رمان و مجموعه داستانهای بزرگسال

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رشد

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تبیین سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

دکتر محمد داوودی و دکتر سیدعلی

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پاداش صبر

لیلا جوادی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پرسه های خاکستری

شهناز سنایی

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 1

سعیده کامیاب (رابط پژوهشی)

مسابقه: فعالیت پژوهشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

کیانا مصفا

مسابقه: قبولی تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

ثریا بابایی زاده

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

محمد حصاری

مسابقه: مطالعه و تحقیق

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

آيسان معمارپور

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مهرناز اسلامی خواه

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مبینا منفردی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهسا غلام نژاد

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

سوزان نوایی راهبر

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مه کامه عسلی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی بصیرت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

زهرا قدوسی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی نرجس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

پریسا فخر فاطمی

مسابقه: دبیرستان نمونه دولتی نرجس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه ششم

گسترش اسمان

دبستان دخترانه سما 1

زهرا سخاوتی-فاطمه صدر زمانی

روز مباهله

دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه ششم

نکات اخلاقی در سوره حجرات

دبستان دخترانه سما 1

پایه 4

اشنایی با محله

دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه چهارم

سوره هایی که با حروف مقطعه اغاز میشوند

دبستان دخترانه سما 1

تمامی پایه ها

اهمیت زیارت عاشورا

دبستان دخترانه سما 1

تحقیق دانش اموزان پایه ششم

اهمیت سوره یس

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

غزاله محزون

1379/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

علي اصغر ميري سليمان

1380/12/07

دبستان دخترانه سما 1

نيوشا نظري

1388/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

فاطمه رحيمي دوين

1379/12/08

دبستان دخترانه سما 1

شهرزاد نوروزي

1387/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

آرين كهندل

1382/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

مهران نجفي معصوم

1379/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

هانيه دادجو

1382/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مريم عمارلو

1380/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

متين جواديان

1382/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

نصرت ايزانلو

1381/12/08

دبستان دخترانه سما 1

زهرا محمدي

1385/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

الهه افشون

1377/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

قدير حصاري

1380/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سيدعلي هاشمي

1379/12/03

دبستان دخترانه سما 1

شينا شمسي پور

1384/12/03