آخرین اخبار مدارس


28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 6

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 6

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 6

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه 4

باغ کیانوش

علی‌اصغر عزتی‌پاک

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

قلعه مرغي

حسين جاويد

جوان جنوب شهر نشين

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

گامی در مسیر

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

تربیت کودک

علی صفایی حائری

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

موج ها

ویرجینیاولف

رمان و مجموعه داستانهای بزرگسال

دبستان دخترانه 1

اگر پیامبران نبودند

مجید ملا محمدی

پیامبر شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هفت عادت مردمان موثر

استفان كاوي

نيازهاي باطني

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

رهایی از زندان ذهن

کاترین سوتکیر

موفقیت و خودیاری

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

روش های درمانی و روان شناختی- رفتاری نوجوانان

دکتر ژانب زرب

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پاييز فصل آخر سال است

نسيم مرعشي

مبارزه در زندگي

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبستان پسرانه 2

تربیت سازنده

تریسی هابیش-آهلین

راهنمای والدین

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

میترا کهندل

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

فاطمه رحیمی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

منا جلالیان

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

رومینا فیروزه

مسابقه: تفسیر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

عسل فیروزه

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

اسما آشفته

مسابقه: معارف

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مطهره اسماعیل نژاد

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پریا پاینده جو

مسابقه: تفسیر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

نرگس نورانی

مسابقه: قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هدیه علیزاده

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

گلشن حمیدی

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هلیا ترابی نژاد

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

يگانه كشت گر

1381/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

الناز كريم زاده

1382/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

محمدامين حيدري

1383/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مريم عمارلو

1380/12/03

دبستان دخترانه 1

شهرزاد نوروزي

1387/12/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه 5

آرين كهندل

1382/12/04

دبستان دخترانه 1

ستايش همايوني حمزانلوئي

1389/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

نسرين خواجه

1383/12/06