آخرین اخبار مدارس


13 آباندبستان پسرانه سما 2

11 آباندبستان پسرانه سما 2

07 آباندبستان پسرانه سما 2

01 آباندبستان پسرانه سما 2

27 مهردبستان پسرانه سما 2

24 مهردبستان پسرانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روان بخشی و توان بخشی کودکان آهسته گام

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبستان پسرانه سما 2

فرزند پروری والدین

دکتر عبدالعظیم کریمی

روانشناختی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

تربیت کودک

علی صفایی حائری

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روش های درمانی و روان شناختی- رفتاری نوجوانان

دکتر ژانب زرب

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پرسه های خاکستری

شهناز سنایی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

گامی در مسیر

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

منِ دیگرِ ما

محسن عباسی ولدی

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

طرح واره درمانی

جفری یانگ

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

باغ کیانوش

علی‌اصغر عزتی‌پاک

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

روان شناسی تربیتی کاربردی

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

قلعه مرغي

حسين جاويد

جوان جنوب شهر نشين

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نرگس یوسفی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

ضحی پور هاشمی

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

غزل شاكري

مسابقه: بسكتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهدیس سبحانی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

شیرین کاظمیان

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

یاسمن تمدنی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

آنیتا سعیدی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

زهرا قدرتی فرد

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

سارا کریمی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

آیدا کرامتیان

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

اسما خسروی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

رزانا تبریزی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

آيسا شاكري

1384/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

اميرمحمد يزداني

1381/02/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

محمد رباني

1380/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

صوفيا ذكرياي ثاني

1383/02/06

دبستان دخترانه سما 1

كوثر عاشق قوچاني

1390/02/08

دبستان پسرانه سما 2

سيدسجاد حسيني معصوم

1388/02/04

دبستان پسرانه سما 2

سبحان نيازي

1386/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نيوشا نظام دوست

1384/02/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ياسمن ميار

1381/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

پرستو پناهي

1384/02/01

دبستان دخترانه سما 1

سپيده لشكري

1386/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

سيدهآتنا سيدحسين زاده

1384/02/03

دبستان دخترانه سما 1

دينا باقري

1389/02/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

حسينعلي اشرفي

1382/02/04