آخرین اخبار مدارس


13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه 3

06 آذردبیرستان دوره اول دخترانه 3

06 آذردبیرستان دوره اول دخترانه 3

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه 3

04 آذردبیرستان دوره اول دخترانه 3

03 آذردبیرستان دوره اول دخترانه 3

28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه 3

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه 3

26 آباندبیرستان دوره اول دخترانه 3

26 آباندبیرستان دوره اول دخترانه 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه 4

سلام بر ابراهیم

جمعی از نویسندگان

اشنای با شخصیت شهید

دبستان دخترانه 1

اگر پیامبران نبودند

مجید ملا محمدی

پیامبر شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

گامی در مسیر

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

دوره های رشد تفکر اجتماعی (دوره شش جلدی)

احمدرضا اخوت

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پرسه های خاکستری

شهناز سنایی

رمان

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

منِ دیگرِ ما

محسن عباسی ولدی

تربیتی

دبستان دخترانه 1

گفتگوهای نورانی

سید محمد مهدی طباطبائی

بکارگیری آیات

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مرا نگين كوچولو مي ناميدند

پاتريك موريانو

دختري با ايدههاي زيا

دبستان دخترانه 1

قصه های قران

محمد احمد جادالمولی

قصه های قران

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

پرسش های امروز جوانان

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

موج ها

ویرجینیاولف

رمان و مجموعه داستانهای بزرگسال

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

تربیتی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

زكيه هاتفي

1382/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هليا ترابي نژاد

1382/09/18

دبستان پسرانه 2

اميرحسن محمدي

1389/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مهزاد آرزومند

1381/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

معصومه سيران حصاري

1382/09/20

دبستان پسرانه 2

اميرمهدي رحيمي

1387/09/22