آخرین اخبار مدارس


13 آباندبستان پسرانه سما 2

11 آباندبستان پسرانه سما 2

07 آباندبستان پسرانه سما 2

01 آباندبستان پسرانه سما 2

27 مهردبستان پسرانه سما 2

24 مهردبستان پسرانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما 2

فرزند پروری والدین

دکتر عبدالعظیم کریمی

روانشناختی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

رهایی از زندان ذهن

کاترین سوتکیر

موفقیت و خودیاری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

دوره های رشد تفکر اجتماعی (دوره شش جلدی)

احمدرضا اخوت

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

گامی در مسیر

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

تاريخچه تقريبا همه چيز

بيل برايسن

دانستنيها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

موج ها

ویرجینیاولف

رمان و مجموعه داستانهای بزرگسال

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پاداش صبر

لیلا جوادی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مرا نگين كوچولو مي ناميدند

پاتريك موريانو

دختري با ايدههاي زيا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

کتاب هانا

اعظم آخوند زاده

داستان

دبستان دخترانه سما 1

گفتگوهای نورانی

سید محمد مهدی طباطبائی

بکارگیری آیات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

رشد

علی صفایی حایری (عین.صاد)

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهدیس سبحانی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

عاطفه کبیری

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

غزل شاكري

مسابقه: بسكتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

آلمارز اميري

مسابقه: بسكتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

یاسمن تمدنی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

اسما خسروی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

آنیتا سعیدی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ستایش معینی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

نسترن برزگران

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هلیا حسین زاده

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهسا غلام نژاد

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

زهرا قدرتی فرد

مسابقه: کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مريم محمدي مقدم

1380/11/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

مينا عمارلو

1382/11/26

دبستان پسرانه سما 2

نيما عيدي ايرج

1389/11/26

دبستان دخترانه سما 1

مبينا مجيدي

1389/11/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

شهريار گودرزي

1380/11/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

كوثر خاكپوري

1382/11/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

كورش ترابي

1382/11/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سينا شيردل

1380/11/24