آخرین اخبار مدارس


28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 6

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 6

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه 6

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه 4

روش های درمانی و روان شناختی- رفتاری نوجوانان

دکتر ژانب زرب

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

قلعه مرغي

حسين جاويد

جوان جنوب شهر نشين

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

پرسش های امروز جوانان

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

روان بخشی و توان بخشی کودکان آهسته گام

دکتر غلامعلی افروز

روان شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

مگه من چند نرم

هادی خورشاهیان

رمان و مجموعه داستانهای نوجوان

دبستان پسرانه 2

فرزند پروری والدین

دکتر عبدالعظیم کریمی

روانشناختی

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

گامی در مسیر

جواد محدثی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

باغ کیانوش

علی‌اصغر عزتی‌پاک

دفاع مقدس

دبستان دخترانه 1

قصه های قران

محمد احمد جادالمولی

قصه های قران

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

دوره های رشد تفکر اجتماعی (دوره شش جلدی)

احمدرضا اخوت

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پاداش صبر

لیلا جوادی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پاييز فصل آخر سال است

نسيم مرعشي

مبارزه در زندگي

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

اسما آشفته

مسابقه: معارف

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

رومینا فیروزه

مسابقه: تفسیر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

فاطمه رحیمی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پریا پاینده جو

مسابقه: تفسیر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هدیه علیزاده

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

گلشن حمیدی

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هلیا ترابی نژاد

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مطهره اسماعیل نژاد

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

نرگس نورانی

مسابقه: قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

آرمیتا راضیان

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

میترا کهندل

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

منا جلالیان

مسابقه: پژوهش

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه 5

آرين كهندل

1382/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه 3

نسرين خواجه

1383/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مريم عمارلو

1380/12/03

دبستان دخترانه 1

ستايش همايوني حمزانلوئي

1389/12/06

دبستان دخترانه 1

شهرزاد نوروزي

1387/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه 4

محمدامين حيدري

1383/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

يگانه كشت گر

1381/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

الناز كريم زاده

1382/12/03