آخرین اخبار مدارس


13 آباندبستان پسرانه سما 2

11 آباندبستان پسرانه سما 2

07 آباندبستان پسرانه سما 2

01 آباندبستان پسرانه سما 2

27 مهردبستان پسرانه سما 2

24 مهردبستان پسرانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مرا نگين كوچولو مي ناميدند

پاتريك موريانو

دختري با ايدههاي زيا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هفت عادت مردمان موثر

استفان كاوي

نيازهاي باطني

دبستان دخترانه سما 1

اگر پیامبران نبودند

مجید ملا محمدی

پیامبر شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

همه شمع ها

رویا شاه‌حسین زاده

شهدا

دبستان پسرانه سما 2

فرزند پروری والدین

دکتر عبدالعظیم کریمی

روانشناختی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

مشاوره ی پرسش ها و پاسخ ها

دکتر غلامعلی افروز

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

رهایی از زندان ذهن

کاترین سوتکیر

موفقیت و خودیاری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 3

رهایی از زندان ذهن

کاترین سوتکیر

موفقیت و خودیاری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

منِ دیگرِ ما

محسن عباسی ولدی

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 4

باغ کیانوش

علی‌اصغر عزتی‌پاک

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 1

گفتگوهای نورانی

سید محمد مهدی طباطبائی

بکارگیری آیات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

سارا کریمی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

عاطفه کبیری

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

یاسمن تمدنی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

صبا افتخاری

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

اسما خسروی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ستایش معینی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهدیس سبحانی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

نسترن برزگران

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هانیه مصطفی زاده

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هلیا حسین زاده

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

آنیتا سعیدی

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

آیدا کرامتیان

مسابقه: قبولی دانشگاه

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

اميرحسن محمدي

1389/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

هليا ترابي نژاد

1382/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ايسان معمارپور

1379/09/20

دبستان پسرانه سما 2

اميرمهدي رحيمي

1387/09/22

دبستان دخترانه سما 1

النا صداقتي

1388/09/18